حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

درگاه ورود به ثبت فرم ها و دستورالعمل های حج تمتع

ورود

معاونت فرهنگی/ مدیریت آموزش     شماره پشتیبانی فنی: 02537186603 ساعت تماس 9 الی 14

 

عناوین و سرفصلهای آموزشی حج تمتع 1398-مدینه اول دانلود

عناوین و سرفصلهای آموزشی حج تمتع 1398-مدینه دوم دانلود

سامانه ثبت فرم های کنترل اعمال زائران

راهنمای یاوران حجاج دانلود

توصیه های فرهنگی و آموزشی دانلود

انتخاب زمان آزمون تکمیلی